OFFICER PRO ODDĚLENÍ BANKY - KORPORÁTNÍ KLIENTELA

Praha - centrum

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta – mezinárodní společnost, působící v oblasti financí pro korporátní klientelu, s více jak 25 letou působností na českém trhu, zajímavého uchazeče/čku na pozici:

OFFICER PRO KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ BANKY – korporátní klientela

Náplň práce:

 • Kontrola potenciálních a stávajících klientů banky - korporátní společnosti
 • Aktualizace klientských dat v interních systémech
 • Komunikace s kolegy v rámci týmu 
 • Spolupráce s oddělením Compliance - podezřelé platby

Požadavky:

 • VŠ vzdělání ekonomického zaměření
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka – denní využití
 • Zkušenost z bankovního prostředí výhodou / zájem o bankovní obor

Nabídka:

 • Multikulturní prostředí v menší společnosti
 • Prostředí, které je stále v pohybu
 • Velmi dobré platové ohodnocení + roční bonus
 • Individuální výuka 3 jazyků
 • 6 týdnů dovolené, 10 dní sickdays
 • Stravenky, po roce penzijní / životní připojištění a další benefity

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Kód pozice:23

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.