IT SPECIALISTA JUNIOR, 30.000 - 35.000 Kč

Říčany

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta – stabilní obchodní společnost s více jak 30 letou působností na českém trhu směrem do stavebnictví nového kolegu/kolegyni. Společnost má silné postavení na trhu, profesionální zázemí.

IT SPECIALISTA - JUNIOR

Vaší každodenní pracovní činností bude:

 • Zajištění provozu interní IT infrastruktury a uživatelů
 • Komunikace a podpora uživatelů, řešení požadavků
 • Řešení operativních úkolů
 • Denní komunikace s uživateli
 • Nastavování oprávnění a parametrizace systému
 • Vyhledávání a oprava dat

Požadavky:

 • SŠ/VŠ vzdělání
 • Všeobecný přehled v oblasti IT
 • Zálibu / zájem o IT
 • Velmi dobré komunikační schopnosti
 • Řidičský průkaz sk.B - občasné výjezdy na pobočky

Nabídka:

 • Zaměstnání na hlavní pracovní poměr
 • Mobilní telefon, notebook
 • Příspěvek na stravování, zvýhodněný nákup produktů společnosti, penzijní připojištění, školení, 25 dní dovolené, občerstvení - káva / čaj
 • Nástup dohodou/ihned
 • Pracovní doba: 8.00 – 16.30 hod., případně flexibilní

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Kód pozice:13

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.