Publikace

Profesní magazín "Best of" 12.12.2016

Od roku 2007, kdy trávila čas na mateřské dovolené, se Jana Lžičařová začala rozhlížet po své další seberealizaci. Rozhodla se pro personalistiku......

Jana Lžičařová, foto: Lenka Hatašová

IT specialista

Praha 5

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta – mezinárodní obchodně-výrobní společnost s technickým materiálem, s více jak 15 letou tradicí na českém trhu, vhodného uchazeče / uchazečku na pozici:


IT SPECIALISTA

Náplň práce:
• Kompletní starost o řízení projektů týkající se informačních technologií – např. výběr nového IS
• Spolupráce s dvěma externími společnostmi zajišťující tyto služby
• Navrhování možných změn / optimalizací / zlepšení – digitalizace, automatizace
• Řešení uživatelských požadavků
• Komunikace s jednateli společnosti

Požadujeme:
• Odpovídající pracovní zkušenosti
• Znalost databázového produktu Oracle
• Samostatnost, zodpovědnost
• Komunikativní znalost anglického jazyka – možná komunikace s kolegy v zahraničí

Nabízíme:
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
• Odpovídající mzdové ohodnocení, osobní automobil
• Dle výsledků firmy - roční bonus, 13./14. plat
• Nástup možný dohodou / ihned
• Zaměstnanecké benefity: 25 dní dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, sportovní aktivity, občerstvení na pracovišti....
• Místo výkonu práce: Praha 5
Další zajímavé pracovní pozice na: www.partner4job.cz

Reagovat na pozici Vytisknout pozici

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
Copyright © 2015 PARTNER 4 JOB s.r.o.