Publikace

Profesní magazín "Best of" 12.12.2016

Od roku 2007, kdy trávila čas na mateřské dovolené, se Jana Lžičařová začala rozhlížet po své další seberealizaci. Rozhodla se pro personalistiku......

Jana Lžičařová, foto: Lenka Hatašová

MARKETINGOVÝ SPECIALISTA - 2-3 dny v týdnu

Praha - centrum

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta – obchodně - realizační společnost uchazečku na pozici:


MARKETINGOVÝ SPECIALISTA - 2-3 dny v týdnu

Náplň práce:

• Příprava marketingového plánu a realizace marketingových aktivit
• Návrhy a naplňování strategie marketingu našich společností
• Vymýšlení a správa online kampaní (Google Ads, Sklik)
• Plánování a efektivní využívání rozpočtu na marketingové aktivity
• Správa účtů na soc. sítích a vytváření contentu (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter)
• Zpracování grafických podkladů a spolupráce s externím grafikem
• Podílení se na tvorbě a realizaci PR, návrhu a tvorbě newsletterů
• Pravidelný reporting a komunikace s vedením společnosti

Požadavky:

• Zkušenost s marketingem na sociálních sítích a v online prostředí (ovládání FB business manager, Linkedin, Twitter).
• Kvalifikovaná znalost práce s PPC reklamou (Google Ads, Sklik)
• Nadšení pro marketing a novinky na trhu
• Samostatnost a schopnost kreativně přemýšlet  

Nabídka:

• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr nebo IČO

• 25 dní dovolené, mobilní telefon, multisport karta, občerstvení na pracovišti, notebook u HPP
• Nástup možný dohodou / ihned

• Místo výkonu práce: Praha, velmi dobrá dostupnost od stanice Metra Vyšehrad, I.P. Pavlova, případně možnost firemního parkování

Platové ohodnocení: cca 20.000 - 30.000 Kč dle předchozích zkušeností u spolupráce na IČO

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Reagovat na pozici Vytisknout pozici

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
Copyright © 2015 PARTNER 4 JOB s.r.o.