Publikace

Profesní magazín "Best of" 12.12.2016

Od roku 2007, kdy trávila čas na mateřské dovolené, se Jana Lžičařová začala rozhlížet po své další seberealizaci. Rozhodla se pro personalistiku......

Jana Lžičařová

MANAŽER ODDĚLENÍ OBCHODU – menší tým podřízených

Praha

PARTNER 4 JOB s.r.o.

hledá pro svého významného klienta – silnou mezinárodní obchodně-výrobní společnost v technickém odvětví (sortiment pro výrobu interiérového vybavení) uchazeče/-čku na pozici:

MANAŽER ODDĚLENÍ OBCHODU – menší tým podřízených


Vaší každodenní činností na této pozici bude:

• Zodpovědnost za obchodní výsledky svého oddělení

• Řízení menšího týmu podřízených obchodních zástupců a obchodních referentek, jejich podpora

• Podílení se tvorbě obchodní strategie, její následná implementace, podpora marketingu

• Jednání s klíčovými obchodními partnery

• Aktivní spolupráce s nadřízeným v zahraničí - reporting

• Cenová politika

• Analýza trhu

Jaké předpoklady byste měl/a mít:

• Aktivní znalost anglického jazyka

• Několikaleté zkušenosti v rámci obchodního oddělení

• Technické znalosti

• Osobní předpoklady: motivace, samostatnost, výborné komunikační dovednosti, obchodní talent, analytické myšlení

Zaměstnavatel nabízí:

• Odpovídající platové ohodnocení + 13. plat

• Odborné zaškolení

• Osobní automobil, mobilní telefon, notebook

• 5 týdnů dovolené + možnost dalšího volna navíc, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, firemní akce, flexibilní pracovní doba, MultiSport karta a mnoho dalších

• Nástup dle dohody/ihned

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Reagovat na pozici Vytisknout pozici

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
Copyright © 2015 PARTNER 4 JOB s.r.o.