Publikace

Profesní magazín "Best of" 12.12.2016

Od roku 2007, kdy trávila čas na mateřské dovolené, se Jana Lžičařová začala rozhlížet po své další seberealizaci. Rozhodla se pro personalistiku......

Jana Lžičařová

OBCHODNÍ MANAŽER - budování partnerské sítě, IT řešení

Praha nebo Brno

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta – úspěšnou obchodní společnost v oblasti nejmodernějších informačních technologií, s mnoha letou působností na českém i zahraničním trhu v prodeji kvalitního řešení, uchazeče/ku na pozici:

OBCHODNÍ MANAŽER - budování partnerské sítě


Co bude Vaší náplní práce?

• Na této pozici budete hledat obchodní partnery pro rozšíření obchodní sítě - jedná se o společnosti, které nabízejí vlastní aplikace

• Budete vést obchodní jednání

• Budete spolupracovat s vývojvým a produktovým týmem

Jaké předpoklady byste měl/a mít?

• Obchodní myšlení, komunikativnost, zkušenosti na obchodní pozici

• Orientaci v IT 

• Řidičský průkaz sk.B

Za to Vám nabízíme:

• Být součástí úspěšné mezinárodní společnosti

• Výborné zázemí firmy, skvělý kolektiv, příjemné pracovní prostředí

• Zaměstnanecké benefity – přes 30 dní volna za rok, příspěvek na stravování v hodnotě 120 Kč, vzdělávání, flexibilní pracovní dobu a mnoho dalších

• Služební automobil i pro soukromé účely

• Nástup dle dohody / ihned 

Platové ohodnocení: cca 80.000 - 85.000 Kč včetně kvartálních odměn, které nejsou zastropované, 60/70% fix + 30/40% odměny, první 3 měsíce garantovaný příjem

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Reagovat na pozici Vytisknout pozici

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
Copyright © 2015 PARTNER 4 JOB s.r.o.