Publikace

Profesní magazín "Best of" 12.12.2016

Od roku 2007, kdy trávila čas na mateřské dovolené, se Jana Lžičařová začala rozhlížet po své další seberealizaci. Rozhodla se pro personalistiku......

Jana Lžičařová, foto: Lenka Hatašová

Obchodní specialista - technické řešení 60% terén / 40% kancelář

Severní Morava / Olomoucký kraj - 02

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta – mezinárodní obchodně-výrobní společnost – technické zaměření, dlouholetou jedničku ve svém oboru v rámci ČR, šikovného uchazeče/uchazečku na pozici:

OBCHODNÍ SPECIALISTA – technické řešení, 60% terén / 40% kancelář

Náplň práce:
• „Proniknutí“ do nových obchodních příležitostí v regionu severní Moravy
• „Zmapování“ regionu
• Zodpovědnost za jednotlivé zakázky
• Příprava nabídek a odborná technická podpora zákazníkům
• Prezentace u zákazníka, obchodní jednání
• Úzká spolupráce s prodejci z obchodního oddělení
• Reporting

Požadavky:
• VŠ/SŠ vzdělání (ideálně technicky zaměřené)
• Velmi dobré komunikační a vyjednávací schopnosti
• Komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka výhodou, není podmínkou
• Technickou zdatnost, obchodní myšlení
• Schopnost pracovat samostatně
• ŘP sk. B

Nabídka:
• Zázemí stabilní a prosperující společnosti
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr
• Velmi dobré platové ohodnocení, provize, roční bonus – nastavení fixního garantovaného příjmu po dobu ½ nebo 1 roku
• Telefon, notebook, osobní automobil i pro soukromé účely

• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, jazykové kurzy, produktové školení atd.
• Nástup dle dohody

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Reagovat na pozici Vytisknout pozici

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
Copyright © 2015 PARTNER 4 JOB s.r.o.