Publikace

Profesní magazín "Best of" 12.12.2016

Od roku 2007, kdy trávila čas na mateřské dovolené, se Jana Lžičařová začala rozhlížet po své další seberealizaci. Rozhodla se pro personalistiku......

Jana Lžičařová, foto: Lenka Hatašová

Obchodník pro klíčové zákazníky - strojírenství

Čechy, kancelář Praha - 08

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta  – obchodně-výrobní společnost – technické zaměření, s působností na českém trhu od roku 1999 vhodnou uchazečku / uchazeče na pozici

OBCHODNÍK PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY – obor strojírenství

Náplň práce:
• Každodenní spolupráce s velkými klíčovými zákazníky společnosti

• Budování a rozvoj dlouhodobých obchodních vztahů se zákazníky – několikaleté obchodní vazby

• Komunikace se zahraničními dodavateli
• Příprava cenových kalkulací / nabídek

• Odborné technické poradenství

• Osobní jednání u zákazníků

• Účast na veletrzích

• Pravidelná odborná školení od dodavatele v zahraničí

Kvalifikační předpoklady:
• SŠ / VŠ vzdělání – ideálně obor strojírenství
• Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka
• Zkušenosti na obdobné obchodní pozici
• Samostatnost, pečlivost, spolehlivost

• Orientace ve výkresové dokumentaci

Nabídka:

• Možnost budoucího převzetí Obchodního oddělení

• Osobní automobil i pro soukromé využití, telefon, notebook
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, jazykové kurzy, penzijní / životní připojištění
• Místo výkonu práce: Čechy, kancelář Praha
• Nástup možný ihned

Další zajímavé pracovní nabídky: www.partner4job.cz

Reagovat na pozici Vytisknout pozici

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
Copyright © 2015 PARTNER 4 JOB s.r.o.