PROMOTÉR - HOBBY MARKETY

jižní Morava - Brno

PARTNER 4 JOB s.r.o.

hledá uchazeče/uchazečku pro svého významného klienta – mezinárodní obchodně-výrobní společnost v oblasti rychloobrátkového zboží – technický produkt, s více jak 25 letou působností na českém trhu. Jedná se společnost s výbornoou firemní kulturou a stabilním týmem zaměstnanců.

PROMOTÉR – Hobby markety, vhodné i pro 60+ a studenty VŠ

Náplň práce:

  • Prezentace produktů zákazníkům – 2/3 hobby řetězce, 1/3 stavebniny
  • Technické poradenství zákazníkům
  • Spolupráce s Obchodními zástupci

Požadavky:

  • Komunikativnost
  • Technickou zdatnost

Nabídka:

  • Časová flexibilita – plánování směn 1 měsíc dopředu, vlastní nastavení pracovních dní
  • Zaměstnanecký poměr na DPP / DPČ nebo IČO
  • Osobní automobil značky Škoda
  • Místo výkonu práce: Jižní Morava

Platové ohodnocení: 160 Kč hodinová sazba

Další zajímavé pracovní nabídky: www.partner4job.cz

Kód pozice:01

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
© 2024 PARTNER 4 JOB s.r.o.

PARTNER 4 JOB s.r.o
Na Poříčí 1052/42
110 00 Praha 1

IČ: 02614235
DIČ: CZ02614235

Datová schránka: avkb8sq

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. C  221367.
Společnost je oprávněna k provozování činnosti na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání uděleného od Úřadu práce České republiky, generální ředitelství.