Školení

  • Zkušenosti s novelou zákoníku práce 2023 a nově chystané změny 
  • Zákoník práce po novelách, související zákony
  • Školení sociálních sítí
  • Behaviorální interview