PROJEKTANT/KA INTERIÉRŮ PRO VIP KLIENTELU

Praha

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta – obchodní společnost s dlouholetou působností na českém trhu v oblasti realizace interiérů zaměřenou na VIP klientelu, kolegu / kolegyni na pracovní pozici:  

 

PROJEKTANT/KA INTERIÉRŮ PRO VIP KLIENTELU

Vaší pracovní činností bude:

  • Rozkreslení návrhu 
  • Spolupráce s architektem
  • Spolupráce se zahraničními dodavateli

Předpoklady:

  • Zkušenosti na podobné pozici - nábytek interiéry, truhlárna / případně odpovídající vzdělání
  • Technické myšlení
  • Komunikativní znalost anglického jazyka - spolupráce s dodavateli v zahraničí
  • Znalost systému AutoCAD 2D

Nabídka:

  • Zaměstnání na hlavní pracovní poměr nebo IČO
  • Skvělý kolektiv
  • Nástup možný ihned / dohodou

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Kód pozice:30

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.