PROJEKTOVÝ MANAŽER - EXKLUZIVNÍ INTERIÉRY

Praha

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta – obchodní společnost s dlouholetou působností na českém trhu v oblasti realizace exkluzivních interiérů, partnera světových značek, z důvodu rozšíření týmu kolegu / kolegyni na pracovní pozici:  

 

PROJEKTOVÝ MANAŽER – EXKLUZIVNÍ INTERIÉRY 

Vaší každodenní pracovní činností bude:

 • Řízení projektů
 • Spolupráce s kolegy podílející se na projektu - Architekt, Projektant
 • Hlídání termínů
 • Organizace dopravy – optimalizace toku zboží
 • Organizace práce montážních techniků a spolupráce s externími dodavateli - podlaháři, obkladači, elektrikáři...
 • Spolupráce s dodavateli
 • Kontrola faktur versus budget
 • Řešení operativních událostí

Předpoklady:

 • Zkušenosti na podobné pozici v řízení projektů
 • Technické myšlení
 • Organizační a manažerské schopnosti 
 • Znalost systému AutoCAD
 • Umět pracovat se stavebními výkresy
 • ŘP sk. B

Nabídka:

 • Zaměstnání na hlavní pracovní poměr nebo IČO
 • Telefon, notebook, auto
 • Nástup možný ihned/dohodou
 • Vysoké platové ohodnocení 

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Kód pozice:30

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.