Publikace

Profesní magazín "Best of" 12.12.2016

Od roku 2007, kdy trávila čas na mateřské dovolené, se Jana Lžičařová začala rozhlížet po své další seberealizaci. Rozhodla se pro personalistiku......

Jana Lžičařová, foto: Lenka Hatašová

Asistentka kontroly kvality a podpory výroby

Praha-východ, okolí Český Brod, Úvaly

PARTNER 4 JOB s.r.o.
Hledá pro svého významného klienta – mezinárodní obchodně-výrobní společnost v oblasti FMCG, s 20 letou působností na českém trhu, zajímavého uchazeče na pozici:

ASISTENTKA KONTROLY KVALITY A PODPORY VÝROBY

Náplň práce:
• Tvorba databáze – vstupních, semi a finálních produktů
• Tvorba a aktualizace výrobní a technické dokumentace
• Naskladňování skladových zásob
• Tvorba a tisk paletových štítků
• Zakládání karet pro výrobky a obalový materiál
• Provádění mezioperačních a vstupních kontrol, kontrola prvního kusu při produkci výrobků
• Příprava nových výrobků, testy stability a zavedení do výroby
• Interní / externí reklamace a neshody - získávání podkladů k reklamaci, fotodokumentace, návrhy řešení reklamace, komunikace se zákazníkem / klientem
• Zavádění nových výrobních postupů do výrobní linky
• Vedení archivu a archivace -  vstupních surovin, semi a hotových produktů, obalové materiály a dokumentace
• Dodržování OP a BOZP

Požadavky:
• VŠ chemicko-technologické / SŠ odborné chemické nebo jiné podobné
• Spolehlivost, pečlivost, samostatnost
• Anglický jazyk na komunikativní úrovni – komunikace s mateřskou společností v zahraničí (Evropa)

Nabídka:
• Nástupní platové ohodnocení cca 25.000 – 28.000Kč – dle zkušeností, praxe
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
• Pracovní doba nejlépe 7.00 – 15.30
• Zaměstnanecké benefity
• Nástup možný ihned / dohodou
• Místo výkonu práce: Praha-východ (ideální lokalita bydliště: Český Brod, Úvaly, Škvorec, Říčany)

 

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Reagovat na pozici Vytisknout pozici

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
Copyright © 2015 PARTNER 4 JOB s.r.o.