ELEKTRIKÁŘ

Český Brod

PARTNER 4 JOB s.r.o.
Hledá pro svého významného klienta – mezinárodní obchodně-výrobní společnost s více jak 25 letou působností na českém trhu, uchazeče na pozici:

TECHNIK / ELEKTRIKÁŘ – výrobní stroje, s pracovní dobou pondělí - pátek

50% PŘÍPLATKY ZA PŘÍPADNÉ PŘESČASY

50% PŘÍPLATKY ZA NOČNÍ SMĚNY - 4 v měsíci

STRAVENKOVÝ PAUŠÁL 100 Kč

Náplň práce:

  • Oprava, údržba, seřizování strojního vybavení - balící, plnící linky
  • Spolupráce s externí servisní společností
  • Nákup náhradních dílů

Požadavky:

  • Zkušenosti na obdobné pozici, technické vzdělání pro uchazeče bez praxe
  • Vyhláška 50/1978 Sb. nebo dle nové vyhlášky podle zákona 250
  • Pečlivost, spolehlivost, ochota pracovat

Nabídka:

  • Zaměstnání na hlavní pracovní poměr 
  • Zaměstnanecké benefity - 25 dní dovolené + 2 dny volna navíc, stravenkový paušál, odměna za jubilea
  • Nástup možný ihned/dohodou

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
© 2024 PARTNER 4 JOB s.r.o.

PARTNER 4 JOB s.r.o
Na Poříčí 1052/42
110 00 Praha 1

IČ: 02614235
DIČ: CZ02614235

Datová schránka: avkb8sq

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. C  221367.
Společnost je oprávněna k provozování činnosti na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání uděleného od Úřadu práce České republiky, generální ředitelství.