PROJEKTOVÝ MANAŽER - PRÉMIOVÉ ŘEŠENÍ, INTERIÉRY

Praha

PARTNER 4 JOB s.r.o.
hledá pro svého významného klienta – ryze českou obchodně-výrobní společnost s exkluzivními produkty v oblasti stavebnictví,  vhodného uchazeče na pozici:


PROJEKTOVÝ  MANAŽER - PRÉMIOVÉ ŘEŠENÍ, INTERIÉRY

Popis pozice:

• Zpracování technických podkladů na základě poptávek od architektů, konečných zákazníků
• Návrh technického řešení / poradenství

• Zaměření u zákazníka

• Spolupráce s výrobou a oddělením montáží

• Spolupráce s jednateli společnosti

Požadavky:
• Pečlivost, spolehlivost

• Technické myšlení / zkušenosti

• Proaktivní přístup k práci
• Komunikativní znalost anglického jazyka výhodou - komunikace s architektonickými studii, koncovými zákazníky

• Znalost práce v programu AutoCAD, případně jiném programu 

Nabídka:
• Velmi dobré finanční ohodnocení
• Dlouhodobou pracovní perspektivu v prosperující společnosti
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr
• Příspěvek na stravování, telefon, notebook, osobní automobil i pro soukromé užívání
• Nástup možný ihned / dohodou
• Místo výkonu práce: Praha, cca 60 - 70% práce z kanceláře, zbytek zaměření u zákazníků

Další zajímavé pracovní nabídky na: www.partner4job.cz

Kód pozice:31

 

V případě jakýchkoli otázek kontaktuje paní Janu Lžičařovou na telefonu +420 602 403 276 nebo na emailu jana.lzicarova@partner4job.cz.

Odpovědí na tento inzerát uděluji souhlas společnosti PARTNER 4 JOB s.r.o., IČO 026 14 235, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221367, zastoupenou paní Janou Lžičařovou, jednatelkou společnosti  (dále jen „Správci“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o šíření obchodních sdělení zpracovával osobní údaje obsažené v mém životopise i v případných dalších osobních materiálech (dále je „Osobní údaje“). Dále uděluji souhlas s poskytnutím mých Osobních údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání mé osoby, za předpokladu, že o takovém kroku budu Správcem telefonicky, elektronickou poštou nebo osobně informován a potvrdím touto cestou svůj souhlas v každém jednotlivém případě. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k navázání nového pracovního poměru. Souhlasím, aby i poté byly mé Osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu Správce. Beru na vědomí, že mohu od Správce požadovat přístup k mým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, rovněž mohu uplatnit právo na přenositelnost údajů. Beru na vědomí, že mohu kdykoli tento svůj souhlas odvolat a požádat o vyjmutí svých Osobních údajů ze systému, případně archivu Správce a skartování, případně navrácení veškerých písemných osobních materiálů. Beru na vědomí, že údaje nejsem povinen poskytnout.

Created by Anawe & TESSINA
© 2024 PARTNER 4 JOB s.r.o.

PARTNER 4 JOB s.r.o
Na Poříčí 1052/42
110 00 Praha 1

IČ: 02614235
DIČ: CZ02614235

Datová schránka: avkb8sq

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. C  221367.
Společnost je oprávněna k provozování činnosti na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání uděleného od Úřadu práce České republiky, generální ředitelství.